Nemzetközi Protetikai és Ortetikai Társaság (International Society for Prosthetics and Orthotics), ISPO International

A Nemzetközi Protetikai és Ortetikai Társaság 1970-ben alakult pártatlan és politikamentes koordináló és tanácsadó szervezet, mely a protetika, az ortetika és a rehabilitációs technika területén tevékenykedik. Feladata a tagok közötti tudományos eszmecsere valamint továbbképzés, oktatási és képzési feladatokban való részvétel és irányítás az egész világon, kutatások és felmérések készítése.

A Nemzetközi Társaságnak jelenleg 35 tagszervezete és több mint 3000 tagja van. Az elnökségnek 10 tagú, a titkárság székhelye Brüsszelben található. Az elnökség munkáját 8 Bizottság segíti. A régebbi időkben 3 évente rendeztek Világkongresszust (World Congress), melynek rendszere megváltozott, jelenleg kétévente kerül sor az eseményre, amely szakterületén a világ egyik legnagyobb és legátfogóbb konferenciája és kiállítása.

A nemzetközi társaság tevékenységéhez kötődik a protetikusok és ortetikusok felsőfokú (egyetemi szintű) képzésének megszervezése és beindítása, mely jelenleg a világ 4 pontján működik. Számtalan továbbképző kurzus, konszenzus konferencia megtartása fűződik a nevéhez. Az ISPO International a WHO és a Nemzetközi Vöröskereszt hivatalos tanácsadó szervezete. Tudományos folyóiratának neve Prosthetics and Orthotics International, mely impakt faktorral rendelkező szakmai folyóirat.

 

Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság (ISPO Hungary)

A Társaság 1995-ben alakult. Az Alapító Okiratban is megfogalmazottak szerint olyan független, tudományos szakmai szervezet, mely a protetikai és ortetikai ellátás szereplőit fogja össze. Interdiszciplináris társaság, a tagok között orvosok, gyógytornászok, ergoterapeuták, ortopéd technikusok, ortopéd cipészek, kötszerészek, valamint gyógyászati segédeszköz forgalmazással foglalkozó szakemberek egyaránt megtalálhatók. A taglétszámunk 40 és 50 között van, akik nemcsak ebben a társaságban, hanem szinte valamennyien más szervezetekben is aktívan tevékenykednek.

A Társaság legfontosabb feladata az oktatás, az ortetikai és protetikai, valamint rehabilitációs témakörű tudományos összejövetelek, tanfolyamok és szemináriumok szervezése. Aktív részt vállal a szakorvos képzésben, de az egészségügyi szakdolgozók (gyógytornászok, ortopéd műszerészek, diplomás ápolók) számára tartott továbbképzések is egyre ismertebbek. Röviden felsorolva:

Protetikai és Ortetikai alapismeretek kötelezően választható tanfolyam ortopéd-tarumatológus és rehabilitációs szakorvos jelöltek számára, Semmelweis Egyetem, Budapest, 4 napos tanfolyam, évente 1 alkalommal

Protetikai és Ortetikai alapismeretek kötelezően választható tanfolyam ortopéd-tarumatológus és rehabilitációs szakorvos jelöltek számára, Debreceni Egyetem, 4 napos tanfolyam, évente 1 alkalommal

Protetikai és Ortetikai alapismeretek tanfolyam egészségügyi szakdolgozók (gyógytornászok, ortopédiai műszerésezek) részére, akkreditált 4 napos továbbképzés, Budapest, OORI, évente 1 alkalommal

Különböző témakörökre specializált akkreditált ortetikai és protetikai tanfolyamok, Budapest

Korábban minden évben szervezünk két-napos Tudományos Üléseket is, többnyire vidéki helyszíneken, melyek igen sikeresek voltak. A rendezvényre külföldi és hazai szakembereket, előadókat hívtunk meg, részben a tapasztalatszerzés, részben a problémák megvitatása, új alapanyagok, eszközök, technológiák ismertetése céljával.

Rendszeresen részt veszünk a nemzetközi tudományos összejöveteleken, konferenciákon és kiállításokon is. A Nemzetközi Protetikai és Ortetikai Társaság első közép-európai regionális kongresszusa 1996-ban Balatonfüreden került megrendezésre. A jól sikerült összejövetel egy sorozat nyitánya, első állomása lett, ezt követően három évente más-más közép-európai ország volt a házigazdája a konferenciának. A sorozat 15 év után visszatért Magyarországra, ugyanis 2011. augusztus 25. és 27. között a Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság adott ismét otthont a rendezvénynek.  A kongresszust az ORFMMT Vándorgyűlésével közösen rendeztük. Az összejövetel jó lehetőséget biztosított a hazai és a környező országok protetikai és ortetikai ellátással, valamint rehabilitációval foglalkozó szakembereinek a kölcsönös ismerkedésre, tapasztalatok átadására és nem utolsó sorban az egymástól való tanulásra. A rendezvény elismertségét jelzi, hogy azon a nemzetközi társaság elnöke, valamint az elnökség több tagja is részt vett. A két nap során összesen 55 előadás hangzott el (Magyarországról 11 előadó szerepelt).

Az elnökség jelenleg 5 tagból áll, az elnök, a főtitkár, a pénztáros és a két alelnök. Elnökségi ülés általában 4 alkalommal szokott lenni évente, de szükséges esetben ennél gyakrabban is összehívásra került. A társaság szakmai és gazdasági működése kiegyensúlyozott, az érvényben lévő szabályozásnak és az Alapító Okiratban megfogalmazottaknak megfelelő. Közgyűlést minden évben egy alkalommal tartunk.